stayzen.jp

STAYZEN MAP

1. Zen House/ 2. Zen Garden House/ 3. Kikuhama House/ 4. Shiokoji House/ 5. Ochaya Hasu/ 6. Maker House/ 7. Modern Machiya/ 8. Yokai SOHO/ 9. Hiraiwa/ 10. Sabian/11. Ryokan Hasu

京都市左京区岡崎 Kyoto, Sakyo-ku, Okazaki

1. ZEN HOUSE 禅ハウス ¥110,000

2. ZEN GARDEN HOUSE 禅ガーデンハウス ¥130,000

京都市下京区「五条楽園」 Kyoto, Shimogyo-ku, "Gojo rakuen"

3. KIKUHAMA HOUSE 菊浜ハウス ¥140,000

5. OCHAYA HASU お茶屋蓮 ¥250,000-330,000

9. HIRAIWA 宿や平岩 ¥60,000-90,000

11. RYOKAN HASU 旅館蓮 ¥100,000-200,000

京都市東山区本町 Kyoto, Higashiyama-ku, Honmachi

4. SHIOKOJI HOUSE 塩小路ハウス ¥180,000

京都市上京区北野 Kyoto, Kamigyo-ku, Kitano

6. MAKER HOUSE メーカーハウス ¥180,000

8. YOKAI SOHO 妖怪ソーホー ¥180,000-450,000

京都市中京区「壬生」 Kyoto, Nakagyo-ku, "Mibu"

7. MODERN MACHIYA ¥300,000-500,000

京都市上京区鞍馬口 Kyoto, Kamigyo-ku, Kuramaguchi

10. SABIAN 錆庵 ¥140,000

ZEN HOUSE

¥110,000/ 1-2人

ZEN GARDEN HOUSE

¥130,000/ 1-2人

KIKUHAMA HOUSE

¥140,000/ 1-2人

OCHAYA HASU

¥250,000/ 1-2人 - ¥330,000/ 3-9人

MODERN MACHIYA

¥300,000/ 1-4人 - ¥500,000/ 5-8人

YOKAI SOHO

¥170,000/ 1-5人 - ¥320,000/ 6-10人 - ¥450,000/ 6-15人

HIRAIWA

¥50,000-90,000/ 1人 個室14戸

SABIAN

¥140,000/ 1-4人

RYOKAN HASU

¥100,000-200,000/ 1-5人 部屋4戸

RYOKAN HASU B

¥330,000-/ 1-9人